טכנולוגיית הפלטות

טכנולוגיית הפלטות של Smart Park הינה מערכת חניה אוטומטית המשנעת
את הרכב על גבי פלטה מפלדה, במגוון טכנולוגיות לתא החנייה.

המערכת מאפשרת שינוע קידמי או צידי של הפלטה
ובכך מייצרת גמישות שמתאימה למגבלות התכנון בחניונים קטנים וצפופים.

טכנולוגיית הפלטות של Smart Park הינה מערכת חניה אוטומטית המשנעת את הרכב על גבי פלטה מפלדה, במגוון טכנולוגיות לתא החנייה.
המערכת מאפשרת שינוע קידמי או צידי של הפלטה ובכך מייצרת גמישות שמתאימה למגבלות התכנון בחניונים קטנים וצפופים. תאי החניה ומערכות השינוע מאובזרים במנועים, גששים ומצלמות המאפשרים לנהל בצורה אוטומטית את האחסון והשליפה של כלי הרכב מהחניון.
בחניונים קטנים ובינוניים, בהם מתאפשרת גמישות בתנועת ושינוע הפלטות, עלות פתרון המבוסס על טכנולוגיית הפלטות תהיה אטרקטיבית יותר. 
בחניונים גדולים, טכנולוגיית הפלטות עשויה להאט במקצת את זמני המערכת ולייצר עלויות תחזוקה גבוהות יותר.
את טכנולוגיית הפלטות ניתן להתקין בחניונים עיליים, תת קרקעיים או משולבים.

בחניונים קטנים ובינוניים, בהם מתאפשרת גמישות בתנועת ושינוע הפלטות, עלות פתרון המבוסס על טכנולוגיית הפלטות תהיה אטרקטיבית יותר. 
בחניונים גדולים, טכנולוגיית הפלטות עשויה להאט במקצת את זמני המערכת ולייצר עלויות תחזוקה גבוהות יותר. את טכנולוגיית הפלטות ניתן להתקין בחניונים עיליים, תת קרקעיים או משולבים.