פתרונות

כל הפתרונות שאנחנו מתכננים ומטמיעים, מבוססים על תהליך מדויק המותאם באופן ייעודי לאופי ומבנה חלל החניה, כדי למקסם את מקומות החניה. הפתרונות שלנו מביאים ראייה מקיפה והוליסטית לטווח הארוך
הלוקחת בחשבון גם את החוויה העתידית של משתמשי החניון.

חניוני מגורים

Smart Park מתכננת, מפתחת ומטמיעה חניונים למגורים החל מ-10 ועד למאות מקומות חניה.  הפתרונות שלנו מותאמים אישית לבניין ומתוכננים בצורה ייעודית לצרכי הדיירים המתגוררים בו.

חניוני משרדים

Smart Park מתכננת, מפתחת ומטמיעה חניוני משרדים של עד מאות מקומות חניה. פתרונות החניונים למשרדים, מותאמים אישית לצרכי משתמשי החניון תוך ניהול יעיל של החניון בשעות העומס.

חניונים ציבוריים

Smart Park מתכננת, מפתחת ומטמיעה פתרונות לחניונים ציבוריים של עד אלפי מקומות חניה. הפתרונות מתוכננים בצורה ייעודית לצרכי ציבור החונים המזדמנים, זאת במטרה לאפשר חווית חנייה ידידותית שמשתלבת בצורה טובה במסע הקניות, הסידורים או הבילוי שלהם.